Суть проблеми

Якщо на Raspberry OS ви спробуєте відкрити TCP порт з номером менже ніж 1024 без root, то вам це не вдасться.

Рішення

Взято з наступного джерела
https://man7.org/linux/man-pages/man7/capabilities.7.html

Треба виконати команду
sudo setcap cap_net_bind_service=ep [app-path]
Після цього программа буде працювати без root з повним діапазоном портів.